Inwestowanie z zyskiem

Inwestycje w fundusze fascynują wielu błyskotliwych, młodych ludzi dysponujących ograniczonymi środkami. Chcą oni plasować swe oszczędności zarazem mądrze i pomysłowo, nawet jeśli dochody z inwestycji są dla nich znacznie mniej ważne niż płace. Rodzaj za­kupywanych papierów i oczekiwana rentowność nie zależy od zasobów finansowych inwestora, lecz od jego wyposażenia finansowego, przez które rozumiemy wiedzę, doświadczenie i temperament.